Du använder en gammal webbläsare. Uppgradera den för att få en bättre upplevelse.
Lammhults Design Group

Public interiors

Dagens bibliotek och andra offentliga mötesplatser ställer nya krav på inredning och design. Inom affärsområde Public Interiors finns stor kunskap om utvecklingen av offentliga miljöer och en specialistkompetens i att utforma anpassade lösningar.

Varumärkena BCI och Schulz Speyer är etablerade inom projektförsäljning av totala inredningslösningar, medan Eurobib Direct är ett starkt sortiment av möbler och förbrukningsmaterial för eftermarknaden.

 

Public Interiors
* exkl administrationsersättning till moderbolaget.
Affärsområdets ekonomiska utveckling enligt ovan är redovisad enligt IFRS.
  2011 2012 2013 2014 2015
Nettoomsättning, mkr 260,7 257,5 217,3 237,0 244,8
Rörelseresultat, mkr* 7,1 16,6 13,9 20,3 23,8
Rörelsemarginal, % 2,7 6,4 6,4 8,6 9,7
Sysselsatt kapital, mkr 153,9 135,8 132,9 130,7 128,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,2 11,9 11,0 15,8 18,4
Investeringar, mkr 2,3 2,4 2,0 3,4 1,9
Medelantal anställda 141 133 124 106 110