Du använder en gammal webbläsare. Uppgradera den för att få en bättre upplevelse.
Lammhults Design Group

Public interiors

Public Interiors utvecklar, marknadsför och säljer attraktiva och funktionella inredningar och produktlösningar för offentliga miljöer. Affärsområdet har tidigare främst riktat sig mot bibliotek. 2011 fattades beslut om att bredda verksamheten inom affärsområdet. Utökade försäljningsinsatser riktas, vid sidan av bibliotek, gentemot aktörer i första hand inom skola och utbildning och på sikt även inom vård och omsorg. Affärsområdet ägnar sig dels åt projektförsäljning av totala inredningslösningar, dels åt eftermarknadsförsäljning med möbler och förbrukningsmaterial. Affärsområdet består av bolagen Lammhults Biblioteksdesign AB i Sverige, Lammhults Biblioteksdesign A/S i Danmark och Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG i Tyskland med dotterbolag.

Public Interiors
* exkl administrationsersättning till moderbolaget.
Affärsområdets ekonomiska utveckling enligt ovan är redovisad enligt IFRS.
  2009 2010 2011 2012 2013
Nettoomsättning, mkr 365,0 318,2 260,7 257,5 226,3
Rörelseresultat, mkr* 35,7 13,8 7,1 16,6 14,1
Rörelsemarginal, % 9,8 4,3 2,7 6,4 6,2
Sysselsatt kapital, mkr 196,6 157,6 153,9 135,8 134,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,4 8,0 5,2 11,9 11,0
Investeringar, mkr 7,1 3,0 2,3 2,4 2,0
Medelantal anställda 158 162 141 133 124