Du använder en gammal webbläsare. Uppgradera den för att få en bättre upplevelse.
Lammhults Design Group

Office & Home interiors

Möbler och inredningar med höga designvärden och starka varumärken som står sig både i Skandinavien och internationellt. Bolagen inom affärsområde Office & Home Interiors utvecklar och marknadsför produkter för både offentliga miljöer och hemmet.

I varumärkesportföljen finns Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ire och Voice. Lammhults, Abstracta och Fora Form är främst inriktade mot offentlig miljö. Ire och Voice sortimenten innehåller produkter som passar in såväl i hemmen som i offentliga miljöer.

 

Office & Home Interiors
* exkl administrationsersättning till moderbolaget.
Affärsområdenas ekonomiska utveckling enligt ovan är redovisad enligt IFRS.
  2011 2012 2013 2014 2015
Nettoomsättning, mkr 393,1 372,0 383,5 520,4 489,2
Rörelseresultat, mkr* 24,6 5,6 17,2 36,9 34,0
Rörelsemarginal, % 6,3 1,5 4,5 7,1 7,0
Sysselsatt kapital, mkr 201,6 150,0 175,9 184,3 180,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,9 3,3 10,6 20,5 18,7
Investeringar, mkr 14,0 10,3 11,1 18,9 24,1
Genomsnittligt antal anställda 210 207 199 242 237