Du använder en gammal webbläsare. Uppgradera den för att få en bättre upplevelse.
Lammhults Design Group

Office & Home interiors

Möbler och inredningar med höga designvärden och starka varumärken som står sig både i Skandinavien och internationellt. Bolagen inom affärsområde Office & Home Interiors utvecklar och marknadsför produkter för både offentliga miljöer och hemmet.

I varumärkesportföljen finns Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ire och Voice. Lammhults, Abstracta och Fora Form är främst inriktade mot offentlig miljö. Ire och Voice sortimenten innehåller produkter som passar in såväl i hemmen som i offentliga miljöer.

 

Office & Home Interiors
* exkl administrationsersättning till moderbolaget.
Affärsområdenas ekonomiska utveckling enligt ovan är redovisad enligt IFRS.
  2010 2011 2012 2013 2014
Nettoomsättning, mkr 361,1 393,1 372,0 383,5 520,4
Rörelseresultat, mkr* 23,8 24,6 5,6 17,2 36,9
Rörelsemarginal, % 6,6 6,3 1,5 4,5 7,1
Sysselsatt kapital, mkr 219,3 201,6 150,0 175,9 184,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,8 11,9 3,3 10,6 20,5
Investeringar, mkr 4,6 14,0 10,3 11,1 18,9
Genomsnittligt antal anställda 183 210 207 199 242